Cysylltu â Ni

info@savethecoalexchange.com
Achub y Gyfnewidfa Lo
Adeilad y Gyfnewidfa
Sgwâr Mount Stuart
Caerdydd, CF10 5EB

Os hoffech gael gwybod rhagor am yr adeilad, yr ymgyrch i’w achub, neu os hoffech gynnig eich sgiliau ac ymuno â ni fel gwirfoddolwr, llenwch y ffurflen gyswllt isod

RHANNU STORI

Rydym wrth ein boddau'n clywed straeon am un o eiconau mawr hanesyddol Caerdydd. Beth am rannu eich straeon am y Gyfnewidfa Lo yma?
  • Your Details

  • A fyddech cystal â chaniatáu i ni gysylltu â chi ynglŷn â'ch stori? Nid ydym yn dymuno anfon sbam atoch chi ac ni fyddwn byth yn rhannu eich manylion heb eich caniatâd.
  • Manylion y Stori

  • Os oes dyddiad i'ch stori, mae croeso i chi ei rannu
  • Os hoffech anfon llun i gyd-fynd â'ch stori, cewch ei ychwanegu yma (Uchafswm o 2)
    Drop files here or
    Accepted file types: jpg, jpeg, gif, png.
  • Dyma'ch cyfle i rannu eich stori. Byddem wrth ein boddau'n clywed straeon am ein heicon diwylliannol.

ANFONWCH DELWEDDAU

Eich Enw

Eich E-bost

Lanlwytho'ch Delwedd

Beth yw'r stori y tu ôl i'r llun?

FOD YN BARTNER I NI

A fyddech yn hoffi dod yn bartner a'n helpu ni i Achub y Gyfnewidfa Lo? Nodwch eich manylion ac fe fyddwn ni'n cysylltu â chi.

AR GYFER GWIRFODDOLI NEU UNRHYW BETH ARALL

Eich Enw

Eich E-Bost

Eich Rhif Ffôn

Ynglŷn  Beth Yr Hoffech Chi Gysylltu  Ni...?

Eich Neges